Αποστολές & Επιστροφές

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

– Πεδίο εφαρμογής, χρήσεις και σκοποί: H HOLY LLAMA επιτρέπει την ιδιωτική χρήση οποιουδήποτε στοιχείου είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες και συναινεί στην εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνο προς υποστήριξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της Eταιρείας και την κατάρτιση συμβάσεων εκτός του εμπορικού της καταστήματος και συγκεκριμένα πωλήσεις αγαθών λιανικής, δηλ. απ’ ευθείας σε ιδιώτες (λιανεμπόριο), ή χονδρικής σε επαγγελματίες, με σκοπό την μεταπώληση τους στον καταναλωτή (χονδρεμπόριο), δηλ. μέσω τρίτων, ή/και για σκοπούς εμπορικής προβολής και προώθησης των προϊόντων / υπηρεσιών της («brand awareness» & «marketing»), ή/και γενικότερα επικοινωνίας, ή/και για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρήσης θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος της HOLY LLAMA, καθώς και τα ονόματα των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών κ.λπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδειά τους, η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη με προσωπική του ευθύνη.

-Tρόποι Πληρωμής: Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός του εμπορικού καταστήματος της Εταιρείας η καταβολή του τιμήματος γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας είτε με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία
Τραπεζών / Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής πληρωμής του διαδικτύου (paypal). Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν συλλέγονται / αποθηκεύονται / διατηρούνται με οποιονδήποτε τρόπο, η δε διαχείρισή τους γίνεται από αναγνωρισμένο πάροχο πληρωμών («payment provider»). Το νόμιμο παραστατικό για την είσπραξη του τιμήματος εκδίδεται από το εμπορικό κατάστημα της Εταιρείας κατά τις ώρες λειτουργίας του, δεν αποστέλλεται αυτόματα με την πραγματοποίηση της παραγγελίας, δύναται όμως να αποσταλεί και ηλεκτρονικά, σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγγελίας, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά την υποβολή της.

– Πολιτική ακύρωσης / Υπαναχώρηση: O Xρήστης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία οποτεδήποτε πριν την καταβολή του τιμήματος και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία φροντίζει να ολοκληρώνει τις παραδόσεις των προϊόντων έγκαιρα και σε εύλογο χρόνο, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου. Στην περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης των προϊόντων αλλά έχει μεσολαβήσει η καταβολή του τιμήματος τότε η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει το τίμημα, εφόσον προκύπτει η έγκαιρη ενημέρωσή της για την ακύρωση συγκεκριμένης παραγγελίας. Ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013 και ισχύει σήμερα (Ν. 4933/2022 άρθρο 17). Στην περίπτωση αυτή, τυχόν επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η πληρωμή (π.χ. για καταβολή τιμήματος με πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό η επιστροφή γίνεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, ενώ για πληρωμή με κάρτα το αντίστοιχο ποσό πιστώνεται στην εν λόγω κάρτα).

– Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της HOLY LLAMA, στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του από οποιονδήποτε τρίτο πλην της Εταιρείας, για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση

– Kόστος Πλοήγησης και σύνδεσης: Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν και η χρήση του Περιεχομένου του είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τη δαπάνη σύνδεσής του στο Διαδίκτυο.